Veranderingen vennootschapsbelasting

Veranderingen vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet vennootschapsbelasting op enkele onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Het Vpb-tarief is in 2021:

Belastbaar bedragTarief
t/m € 245.00015%
meer dan € 245.00025%

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

Om in 2021 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 328.721 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Energie-investeringsaftrek 2021

De energie-investeringsaftrek (EIA) is 45,5% als u in 2021 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 126.000.000.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.

U moet uw investering vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Milieu-investeringsaftrek 2021

In 2021 is de milieu-investeringsaftrek:

Milieu-investeringMilieu-investeringsaftrek
categorie I36%
categorie II27%
categorie III13,5%

Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. In totaal kunt u niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking nemen.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk.

Meld uw investering vooraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U bent hiertoe verplicht.

Minimumkapitaalregel voor banken en verzekeraars

Vanaf 1 januari 2020 is er een renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars. Verschuldigde rente op geldleningen is in 2021 niet langer aftrekbaar voor zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 91% van het balanstotaal.

bron: belastingdienst.nl