Administratie

Uw klanten vinden bij u een luisterend oor. Maar ook uzelf loopt soms tegen zaken aan waar u een andere visie of alternatief over zou willen horen: een klankbord, een betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk persoon.

Wij vervullen bij veel van onze klanten deze rol als klankbord en sparringpartner. Wij zijn ook ondernemers en werken vanuit dat uitgangspunt. Ad-hoc, regelmatig of structureel klankborden of sparren, uw zaken zullen daardoor beter gaan.

werkwijze

Bij al onze diensten combineren wij persoonlijk maatwerk met hoogwaardige expertise.

Onze communicatie is transparant: wij adviseren u helder en concreet en benoemen de risico’s die in uw specifieke situatie van belang zijn.

"Stipt! Advies & Administratie uit Hoogezand heeft veel ervaring met Snelstart. Als u zelf met een ander software pakket werkt, of de gegevens in Excel bij houdt worden de gegevens vanuit uw pakket door ons verwerkt."
Hans Bloem