Advies

Uw klanten vinden bij u een luisterend oor. Maar ook uzelf loopt soms tegen zaken aan waar u een andere visie of alternatief over zou willen horen: een klankbord, een betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk persoon.

Wij vervullen bij veel van onze klanten deze rol als klankbord en sparringpartner. Wij zijn ook ondernemers en werken vanuit dat uitgangspunt. Ad-hoc, regelmatig of structureel klankborden of sparren, uw zaken zullen daardoor beter gaan.

Aanpak

Onze dienstverlening kenmerkt zich als snel, flexibel en betrokken handelen richting onze klanten.

Wij hechten dan ook veel waarde aan uw wensen en eisen, manier van werken en voorkeur van dienstverlening.

"Wij kennen de fiscale wet- en regelgeving als onze broekzak. Dus van elke wijziging in het belastingstelsel of uw persoonlijke omstandigheden zien wij direct de gevolgen voor uw fiscale situatie. En kunnen daar dus slim op inspelen."
Henk Kamping